Dags att expandera

Bemanning

Är ni under en expansiv fas? Behöver ni kapa tillfälliga arbetstoppar eller står ni inför olika typer av ledighet eller andra vakanser. Låt oss hjälpa er och ge er den flexibilitet ni behöver. Hyr en konsult av oss som matchar era kompetenskrav. Vi tar arbetsgivaransvaret och stämmer av kontinuerligt under uppdragets gång för att se till att era behov tillgodoses.